Uniek zonne-energieproject in Voordorp (op VvE)

Op het dak van de Vereniging van Eigenaren De Ronde 48 – met een U-vormig pand aan de Aartsbisschop Romerostraat en de Chico Mendesstraat – werden van 17 t/m 19 januari 85 zonnepanelen geplaatst voor individueel gebruik. De panelen zijn bestemd voor 17 bewoners, voor elke bewoner 5 panelen, ze worden aan de individuele elektriciteitsmeters van de woningen gekoppeld. Voor zo ver bekend zijn er geen andere VvE’s in Utrecht of daarbuiten die op deze grote schaal panelen voor individueel gebruik van eigenaren hebben gerealiseerd.

   

Vorig jaar is in een intensief proces onder aanvoering van een werkgroep met de 48 leden van de VvE en met hulp van externe deskundigen besloten om het dak van de VvE beschikbaar te stellen voor zonnepanelen voor individueel en voor gezamenlijk gebruik. Voor iedere eigenaar is plaats voor 5 panelen voor individueel gebruik. Daarnaast is er voor algemeen gebruik, voor met name de liften, ruimte voor ca. 20 panelen beschikbaar. In totaal kunnen op het dak 260 panelen worden geplaatst. Elk jaar wordt door de VvE één keer de mogelijkheid geboden om panelen te laten plaatsen. De eerste plaatsingsmogelijkheid wordt nu benut door 17 eigenaren, dat is ruim 1/3 van het totaal aantal eigenaren.

Ambitie
Het project begon een paar jaar geleden met een simpele ambitie om het platte dak van 1000m2 te willen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen. De vraag wat de juridische mogelijkheden zijn met een dak van een VvE complex – het dak is gezamenlijk eigendom van alle leden van de VvE – nam veel tijd en discussie in diverse bijeenkomsten in Voordorp en Utrecht in beslag. De uiteindelijke conclusie was dat de voor de VvE wezenlijke juridische documenten – Splitsingsacte en Modelreglement – geen belemmering vormen voor besluitvorming in de algemene ledenvergadering van de VvE.

   

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek werd Energie-U ingeschakeld. Dat onderzoek gaf inzicht in de verschillende mogelijkheden: panelen voor eigen individueel of algemeen gebruik door de VvE of als producent voor levering aan het net. Ook de technische en financiële aspecten werden belicht. Naast het onderzoek is ook het aankoopproces begeleid door Energie-U, voor de financiering van die begeleiding kon een beroep gedaan worden op de gemeente Utrecht.

Gebruiksrecht
VvE De Ronde 48 heeft er voor gekozen om het dak zo veel mogelijk te gebruiken voor de individuele eigenaren, vooral ook omdat de VvE zelf weinig stroom gebruikt. Daardoor heeft elke eigenaar nu een gebruiksrecht voor de duur van 30 jaar om 5 panelen te plaatsen. Die leveren ca. 1200 kWh op en worden op de individuele meter in de eigen woning aangesloten. Kosten en opbrengsten zijn voor de individuele eigenaar. De eigenaar kan dit gebruiksrecht benutten wanneer hij dat wil: nu, later of niet. Ook in het laatste geval blijft de ruimte voor de eigenaar beschikbaar. De resterende ruimte op het dak is ca 20 panelen, die kan worden benut voor algemeen gebruik door de VvE, met name voor de 2 liften die in het gebouw aanwezig zijn.

     

Waarborgen
De besluitvorming in de VvE was intensief, er zijn in 2017 drie algemene ledenvergaderingen aan besteed. Niet alle eigenaren waren voor, er waren ook tegenstanders, uit principe maar ook bijvoorbeeld uit bezorgdheid voor lekkages en extra slijtage van het dak. Omdat het een ingrijpende beslissing is om het dak voor individueel gebruik ter beschikking te stellen, is besloten om het gebruiksrecht voorzien van velerlei waarborgen in het Huishoudelijk Reglement vast te leggen. Hiervoor was een tweederde meerderheid in de algemene ledenvergadering nodig en deze is ook gerealiseerd. Belangrijk hierbij is dat eigenaren die zelf geen belangstelling voor plaatsing hebben, wel de andere eigenaren – het zijn je buren – de gelegenheid gunnen wel te plaatsen. En dat is in deze VvE het geval.

Nadere informatie in te winnen bij:
Han Frankfort, initiatiefnemer binnen de VvE, emailadres
han.frankfort@casema.nl
Corien van den Haak, deskundige Energie-U, emailadres
corien@energie-u.nl

Noot door VOEK: De storm goed doorstaan & Met terugdraaiende energie-meters! Mede mogelijk gemaakt door “Groot dak zoekt zon! Voordorp” en meer info te vinden op http://www.energie-u.nl/zon-en-vve/.

Voordorp duurzamer in 2017

Op 9 februari was er weer een VvE energie bijeenkomst bij Tuinenpark Ons Buiten en op 21 februari zijn de plannen ook toegelicht bij de vergadering van Wijkraad Noordoost. Christian Naethuys en Sander Ekstijn (beide bewoners van Voordorp en lid van de Wijkraad) hebben versterking gekregen van Energie-U in de persoon van Corien van den Haak. Zo komt er meer kennis over verduurzamen en zonnepanelen vanuit heel Utrecht bij het team terecht. In Voordorp zijn ondertussen twee VvE’s die hun dak ‘beschikbaar hebben gesteld’ voor zonnepanelen. Een volgende stap is om de invulling van dat dak te gaan regelen met het opvragen van offertes en het vastleggen van de spelregels voor leden van de VvE. Er is dus beweging!

Voordorp kan zich mooi gaan spiegelen aan de Veemarkt, met 25 jaar technologische & maatschappelijke voorsprong. In de presentatie op 9 februari was te zien welke alternatieven er nog meer zijn zoals met buurtstroom en hoe je die alternatieven betaald kunt krijgen! Ook leverde het ideeën op om na te denken over alternatieven voor de CV-ketels in de richting van warmtepompen om op termijn ‘van het gas af te gaan’.

Leuke nieuwe ontwikkelingen in Voordorp en Veemarkt zijn verder het beschikbaar komen van meer elektrische deelauto’s. Op de Veemarkt staat al de eerste, maar met twee initiatieven worden dat er snel meer. Via “We Drive Solar” (Renault ZOE met effectief 300km bereik) komt er zeker al één extra en de intentie is om via “De Testrijders” (VW e-Golf met effectief 200km bereik) er ook minimaal één naar Voordorp te krijgen.

Niet meer dromen, maar samen realiseren! Dat was het motto van de dakconferentie 2017 met de titel ‘Het dak van Utrecht geeft energie!’ op 15 februari. Dat eindigde met het ondertekenen van een manifest met vrij ambitieuze doelstellingen, maar niet onrealistisch. Het gaat dan om sneller meer verduurzaming te behalen (10% daken met zonnepanelen in 2020). Mede ondertekenaars waren ‘Energie-U’, ‘Buurtstroom’ en ‘Groot dak zoekt zon’ (in totaal bijna 70 Utrechtse organisaties).

Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden (informatie)


Op zaterdag 28 januari van 14:00u-18:00u was een informatieve en praktische bijeenkomst over elektrisch rijden bij Het Groene Dak in Voordorp. De presentaties over Elektrisch rijden, We drive Solar en De Testrijders geven je de kans het nog eens rustig door te kijken (klik op de link in deze tekst).

Word lid Mobiel VTO:
https://mywheels.nl/auto-huren/Utrecht-Voordorp-Tuindorp-Oost
http://www.voordorpopeigenkracht.nl/mobiel-vto/

Word lid MyWheels:
https://mywheels.nl/signup

Huur een Renault ZOE op de Veemarkt:
https://mywheels.nl/auto-huren/Utrecht/16775

Installeer MyWheels app voor Google Play of App Store:
https://mywheels.nl/autodelen/hoe-autodelen-werkt/deelauto-app/

Lease en deel een auto op zonnestroom met We Drive Solar:
http://wedrivesolar.nl/
https://www.renault.nl/modellen/elektrische-autos/zoe.html

Zoek laadpalen:
https://www.oplaadpalen.nl/

Huur een elektrische bakfiets:
https://mywheels.nl/auto-huren/Utrecht/14331

Lease en deel 1 jaar lang een van de twintig Volkswagen E-Golf in Utrecht bij De Testrijders:
http://www.detestrijders.nl/ja-wil-graag-testrijder-worden/
http://www.volkswagen.nl/over-volkswagen/actueel/nieuws/2016/de-nieuwe-volkswagen-e-golf-300-km-actieradius-en-innovatieve-features

Lease voordelig een 100% elektrische auto via Natuur & Milieu:
https://www.nuelektrisch.nl/

Lees alles over elektrische auto’s:
http://nederlandelektrisch.nl/
https://zerijden.nl/

https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden

http://elektrischeautokopen.nl/

http://zerauto.nl/

Voordorp duurzamer in 2017

De VvE energie bijeenkomsten van de afgelopen paar jaar op Tuinenpark Ons Buiten gaan weer beginnen. Christian en Sander hebben Energie-U nu in het team. Voordorp kan zich mooi gaan spiegelen aan de oplossingen die gekozen zijn op de Veemarkt (met 25 jaar technologische & maatschappelijke voorsprong).

Infoavond – Donderdag 9 februari van 20-22u – Tuinenpark Ons Buiten
Agenda (de deur is open om 19:30u):
– presentatie over financiële mogelijkheden
– lenen van geld door de VvE
– ruimte voor vragen over andere onderwerpen zoals warmtepompen (omgekeerde airco), bodemwarmte, led verlichting, om in volgende informatieavonden verder uit te werken
– in kleine groepjes verder over de diverse mogelijkheden en wensen

Wilt u een uitnodiging voor de aankomende bijeenkomst mail dan:
Christian Naethuys, c.naethuys@gmail.com
Corien van den Haak, corien@energie-u.nl

zonatlas_voordorp_2016

Eerdere documenten over dit onderwerp van 2014 t/m 2016 vind je via deze LINK

Deze avonden komen tot stand in samenwerking met Energie-U, Wijkraad Noordoost, Gemeente Utrecht, Energiefonds Utrecht

Adres van Tuinenpark Ons Buiten:
Pal Maleterstraat 64, 3573 PH Utrecht

 

Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden

we_drive_solarMobiel VTO, het buurtnetwerk voor het delen van vervoer in jouw wijk, nodigt je uit voor een Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden.

Zaterdag 28 januari van 14-18u

Programma:
Stand van zaken rond elektrisch aangedreven auto’s door Mobiel VTO
– Welke elektrische auto’s worden nu aangeboden?
– Wat kost het elektrisch rijden?
– Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen?

Presentaties van vier initiatieven op het gebied van elektrisch rijden:
– We Drive Solar > rijd op zonnestroom
– MyWheels > huur of deel een elektrische auto’s
– Nu Elektrisch > lease een elektrische auto
– De Testrijders > test een elektrische auto

Daarna kun je proefrijden en ervaringen uitwisselen.
– Rij proef in een van de 100% elektrisch aangedreven Renault ZOE’s

Aanmelden: Stuur een mail aan mobielvto@gmail.com o.v.v. bijeenkomst 28/1
Plaats: Tuinhuis Het Groene Dak, ingang hek naast A Sandinostraat 68 in Voordorp