Wie zijn wij?

logo VOEK

Voordorp Op Eigen Kracht werkt aan duurzaamheid in de wijk: we informeren en inspireren elkaar, we werken samen en initiëren activiteiten rondom bewust omgaan met energie, voedsel, vervoermiddelen, spullen, etc.

Het gaat over energiebesparing, lokaal voedsel consumeren, zelf groenten en fruit verbouwen, over het delen van een auto…

We zijn  een informele groep buurtbewoners met een klein kernteam. Toch doen veel mensen mee, hetzij via de activiteiten van het EnergieTeam, van de buurtmoestuin De Voortuin of het groente-ophaalpunt, of sinds recent, via  de community Mobiel Voordorp – Tuindorp-Oost.

Voordorp Op Eigen Kracht wil vooral een platform zijn voor mensen die hetzelfde ideaal delen –  een dagelijkse slag geven aan hun zorg  voor  de toekomst. Bewoners die een idee willen delen en steun of samenwerking zoeken kunnen via Voordorp Op Eigen Kracht geestverwanten zoeken. Zoals ons logo uitbeeldt: het gaat ons om solidariteit en de kracht van het samendoen.

Natuurlijk zijn er ook duurzame initiatieven in de buurt die niet het initiatief van Voordorp Op Eigen Kracht zijn. Dit is alleen maar leuk. We berichten dan erover en doen graag mee als het kan.

Zo hebben we in 2014 de samenwerking met andere initiatieven in de buurt geïntensifieerd: met de school OBS Voordorp, de tuinencomplexen Ons Buiten en De Pioniers (GroenMoetJeDoen-dag), andere duurzame clubs in de buurt… We treden ook buiten de buurt op en bundelen onze krachten met andere Utrechters, milieuorganisaties (o.a. Natuur-en Milieufederatie Utrecht)  en de gemeente. Het EnergieTeam Voordorp is daar bijzonder actief in.

In 2015 gaan we i.s.m Natuur- en Milieufederatie Utrecht gestalte geven aan één aspect van solidaire economie in de wijk: het delen van vervoermiddelen. Het groepje heet dan: Mobiel-Voordorp-Tuindorp-Oost en bestrijkt ook de aanpalende wijken Tuindorp en Tuindorp-Oost.

Een grote stap naar een bewustere manier van consumeren!

Maar we kunnen nog veel meer delen, buiten het geldcircuit om.  Dat lijkt ons een mooie uitdaging voor 2015.

TT-Nederland-beeldmerk-kleinVOEK bestaat sinds 2009. In het begin heette het Transition Town Voordorp omdat we ons laten inspireren door de internationale beweging Transition Towns: lokale gemeenschappen die stapjes zetten om de afhankelijkheid van (steeds duurdere) olie te doorbreken en de veerkracht van de gemeenschap te vergroten. Creativiteit, samenwerking en kleinschaligheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Kijk op www.transitiontowns.nl voor meer info.

Wie zit  o.a. achter VOEK en deze site? Brigitte, Marian, Frans, Maarten en Walter